Jak správně naplánovat svatbu

Jak správně naplánovat svatbu

Svatba je velká událost. Pro většinu lidí je svatba formální, vznešená a elegantní událost. Chceme tradice, formu a noblesu.

SVATBU PROTO PEČLIVĚ PLÁNUJEME

Svatba by se měla povést, vyvolat nevšední atmosféru, vzbudit krásné emoce a zapsat se do vzpomínek. Náš časový organizátor by vám měl usnadnit plánování vaší jedinečné a nezapomenutelné svatby. Nabízíme kroky vedoucí ke snadnějšímu zvládnutí tohoto důležitého vykročení do života. Časové údaje nejsou závazné, jsou pouze inspirací, abyste na nic důležitého nezapomněli.

6 – 7 měsíců před svatbou

Kroky, které nezáleží pouze na vašich organizačních schopnostech, ale závisí na termínech a kapacitách úřadů a služeb spojených se svatebním obřadem.

 • stanovit termín oslavy
 • sjednotit své představy o formě samotného obřadu a stylu svatby
 • zajistit potřebné doklady (ověřit zejména platnost dokladů), připravit vše na oficiality a formality
 • naplánovat si seznam svatebních hostů, způsob pohoštění
 • ujasnit si rozpočet a veškeré finanční otázky
 • vybrat vhodnou obřadní síň pro zamýšlený typ obřadu
 • vyhledat a rezervovat místo svatební hostiny

4 – 5 měsíců

 • detailně si ujasnit průběh obřadu i svatební hostiny, sepsat vše písemně
 • vybrat si a objednat snubní prsteny
 • zvolit si své svědky a určit svatební role (družičky, organizátory svatby, osoby odpovědné za úklid atp.)
 • kontaktovat svatební půjčovny a vyřešit otázku oblečení
 • vybrat vhodný typ svatebního oznámení a nechat ho vytisknout
 • spolu s tiskem oznámení nezapomeneme na pozvání ke svatebnímu stolu, jmenovky ke stolu…
 • promyslet a zajistit ubytování pro svatebčany, případně stravování před a po svatbě
 • zvolit způsob dopravy hostů na svatební obřad, parkování, občerstvení řidičů, úhradu taxi, službu řidičů během dne i po zakončení hostiny atp.
 • rozmyslet si plány své svatební cesty
 • promyslet otázku svatebních darů
 • vytipovat svatební dary a sestavit svatební listinu