Puncovní značky na špercích

Všechny šperky vyrobené v České republice z drahých kovů musí být označeny odpovídajícím puncem, charakterizujícím daný kov. Jde o nejsnadnější způsob, jak rozpoznat a potvrdit použitý materiál.

V minulých dobách se zlato označovalo lvem, zvířecí piktogramy se používají i v současné době. Punc na špercích nemusí být jen jeden. Kromě Českého národního puncu, který využívá právě zvířecí podobizny, existuje také ryzostní punc, dále jsou to značky odpovědnostní a výrobní. Každý zlatník, který je zapsán u Českého puncovního úřadu, má tyto značky odlišné.

Kromě zvířete, značeného puncovním úřadem, je na špercích také vyraženo číslo. Tento ryzostní punc je nejčastější. Ukazuje totiž i laikovi, z jakého kovu je šperk vyroben. Číslo 925 značí sterlingové stříbro určené pro výrobu šperků, zlato poznáte podle čísla 585 a 750. Čím vyšší číslo, tím vyšší je podíl zlata ve slitině. Platina pod číslem 950 patří k těm nejkvalitnějším surovinám.

Český státní punc je hlavní puncovní značkou. Je zde vyobrazeno zvíře z profilu – pro zlato je to orel, kohout a labuť, pro stříbro kamzík a zajíc. Platina se označuje královskou korunou. Různé ryzosti materiálu jsou specifikovány pomocí tvaru štítku, na němž je zvíře vyobrazeno.

Posláním puncovního úřadu je vykonávat puncovní kontrolu a s ní související činnosti. Ke státnímu puncu se přidává ještě písmeno, označující jednotlivé puncovní úřady v České republice.

Dalším znakem je odpovědnostní značka, kterou dovozce garantuje správnost uvedených ryzostních punců. Každý zlatník má svou značku, zaregistrovanou puncovním úřadem, zpravidla to jsou dvě až tři písmena na různých tvarech destičky. Pokud máte na svém šperku výrobní značku taktéž tvořenou dvěma až třemi písmeny na destičce, znamená to, že celý tento šperk byl vytvořen pod jménem této společnosti. Vyražení odpovědnostní i výrobní značky na šperk si zlatník zajišťuje sám.

Naše firma razí na každý námi vyrobený výrobek značku ryzosti, odpovídající danému kovu, dále pak značku výrobní a vše je potvrzeno značkou puncovního úřadu, potvrzujícího kvalitu materiálu u šperků dle nařízených hmotností.