Jarní zasnoubení

Přichází jaro. Je to vidět, cítit a skoro i slyšet jak raší nová mladá tráva, šafrány a bledule a pupeny stromů se nalévají vláhou, mládím a štěstím z nadějných krásných zítřků. A ačkoli láska kvete v každém věku a v každé denní i roční době, na jaru je něco magického. Snad jako by ji bylo ještě o kousek blíž. Snad jako by byla o trochu víc naléhavější, čistší a krásnější. A tak není s podivem, že s jarem a novým probuzením přírody se probouzí nejen nové lásky, ale že se i utvrzují a dokazují ty, které už trvají?

Dovedete si představit něco krásnějšího než žádost o ruku pod zrovna rozkvetlým, běloskvoucím, tiše ševelejícím a opojně vonícím stromem v sadu? Představuji si, jak lehký vánek jen nepatrně pohne větvemi a okvětní bílé plátky se snášejí k zemi, pozvolna, snad jako by tančily, snad jako by oslavovaly tu ryzí krásu, ryzí lásku, ryzí odevzdání a slib dvou lidí, kteří se zrovna přislíbili jeden druhému. Zásnuby. Naše překrásná tradice přinášející čistotu, naději a lásku do našich po celý věk zkoušených a příliš často prokřehlých srdcí. Díky tomu, že si tenhle ryzí zvyk a svátek (snad i svátost) uchováváme, si můžeme opakovat, že lidstvo ještě stále má všechny ty dobré vlastnosti, kterým věříme, že stále dokáže žít v míru a lásce a pospolitě. Právě těmito malými skutky, malými přísahami, zásnubami.

Je jaro. Čas lásky. Čas štěstí. Čas nových začátků. Věřím, že spousta z nás tento rok, toto jaro, které nám bzučí a šumí kolem uší, vykročí na novou cestu s těmi, které milujeme a chceme s nimi být už napořád. A to po každé další a počínající jaro, v každém dalším roce, po celou tu dobu, co budeme spolu. Zásnuby jsou ten správný první krok pro to, to nastolit.

A tak přejeme všem budoucím snoubencům, kteří na svoji jedinečnou a romantickou chvíli teprve čekají, ale i těm stávajícím, všechno dobré v letošním novém, jarem počínajícím a probouzejícím se roce! Ať je letošní jaro tak čisté, krásné, ryzí a opravdové jako příslib společné lásky, který si dáte! Třeba zrovna pod tím jedním krásným, vaším a běloskvoucím rozkvetlým stromem…